BulkBoek BesteKorteVerhalen (dit is een pilot)
Jules Deelder
Lees voor 🔊
    Jules Deelder
    De vurige gesel


Alan Beckwith, door honger gedreven, wil zelfmoord plegen. Hij wendt zich tot bendeleider Andrew North, een ambtenaar in Kongo, die net op het punt staat zijn jonge vrouw Ann te verlaten voor een korte expeditie ter bestraffing van een stamhoofd, dat geweigerd heeft belasting te betalen. Terzelfder tijd keert Jimmy Madden, een jong bacterioloog, die juist met groot succes een pestbacil bestreden heeft, uit Afrika in Londen terug, waar hij zich onverwijld begeeft naar het huis van Sir Lawrence, niet wetende dat deze met een jacht in de Stille Zuidzee is vergaan en op een klein koraaleiland, als enige overlevende van de ramp, al meer dan tien jaar vergeefs op een schip zit te wachten. In gezelschap van zijn dochter Edith maakt de reder Caswell Towers op de vrachtzoeker ‘Markwell’, waarop Judson Peters kapitein is, de overtocht van China naar Amerika, waar Stella Beresford, de verloofde van Sterling Elliot, substituut-officier in een van de districten van New York, eveneens met haar vader op weg is om nader kennis te maken met de pikante geheimen van de grote stad. Een zwarte bediende, Ndudu, zal over haar waken. Intussen zwerven Jo Hawkes en Tom Jimson, twee gezworen kameraden, nietsvermoedend door de woestijn, op zoek naar recepten voor de bereiding van kleurstoffen, waarvan alleen de Indianen de geheimen nog kennen. De ‘man-met-het- hart-van-steen’ is Ben Harper. Hun vriendschap wordt op een zware proef gesteld, als ze verliefd worden op hetzelfde meisje, Nellie West van de Box W.-hoeve bij Cobb’s Coulee, die niet weet wie ze tot man moet kiezen, waarop ze besluiten om het meisje te vechten. Het resterende bedrag valt toe aan North. Na tweeëntwintig dagen ontdekt deze een stoomschip, dat alsmaar op dezelfde plaats blijft. Het lijkt ergens van zijn trossen geslagen en naar zee gedreven te zijn. Afgemat van het onophoudelijk zoeken naar de weg zien ze eindelijk de dag aanbreken. Beckwith stemt toe, maar moet na dertien maanden uit het leven verdwijnen. Moreton zal hem als zijn secretaris begeleiden. Vlak voor het afscheid vraagt Ben Ophelia tot vrouw, waarop ze besluiten het stil te houden. Een aan cocaïne verslaafd individu echter, Braddon genaamd, is ongezien getuige van het afscheid en van Dulcie’s dood. In een apotheek vindt hij het geraamte van een bediende achter een lessenaar. Hij eigent zich diens kostbaarheden toe en vat het plan op om Stella geld af te persen, daar hij op grond van bittere ontgoocheling door de trouweloosheid van zijn moeder een vrouwenhater geworden is. De dokter en de notaris zitten ook in het complot. Moreton en Bancroft zijn geneigd om Lady Merrivale met de misdaad in verband te brengen, maar Serge, een beroemd detective, schijnt van haar onschuld overtuigd. De sheriff wil Jo Hawkes in hechtenis nemen, wat op het nippertje door Nellie West verhinderd wordt, waarna Hawkes, hoewel door hitte gefolterd, weigert zich over te geven, als hij door de sheriff en zijn mannen in een canyon belegerd wordt. Wel biedt hij aan een levensverzekering van $ 100.000.– af te sluiten. De polis komt op naam van Beverly Ames, met wie hij op aanwijzing van North moet trouwen. Als hij het kasteel wil verlaten, wordt hij geroepen door George Merrivale, die door een ruggemergziekte aan bed is gekluisterd. Zijn mededelingen kloppen met die van Sybil en Stephen. Het moet een dwerg geweest zijn. Na enige tijd komt een man in een bruin pak om wat brandewijn vragen, daar hij zich niet lekker voelt. Freddy en de dikke heer keren terug. Enkele dagen later wordt er weer iemand vermoord. Serge ondervraagt Tabitha’s zuster Lilian, maar zij brengt hem ook geen stap verder. Tot overmaat van ramp jaagt een nachtelijke spookverschijning de inlandse arbeiders op de vlucht, als gevolg waarvan Evangeline die middag haar verloving verbreekt. Nadat de moeder van Cedric uit wraak heeft getracht om Minnie van diefstal te beschuldigen, brengt zij een bezoek aan de woning van Sir Leslie Trentham. Daar blijken haar ware naam en beroep. Geboeid door haar portret besluit Newman het meisje te volgen. Terug in Engeland wordt hij per auto het water ingereden. Hij vraagt daarop de weg aan Jimmy, die op een naburig weiland aan het werk is. Het huwelijk wordt voltrokken en het jonge paar betrekt de flat die North gehuurd heeft. Ondertussen probeert men op het laboratorium nog steeds de bacillen te doden. De zaak komt voor de rechter en Yves lijkt schuldig. ’s Nachts staat Lady Merrivale in droef gepeins op het terras. Plotsklaps verschijnt Serge, die van plan was de nacht in de bibliotheek door te brengen. Om besmetting te voorkomen knipt hij onmiddellijk de top van zijn vinger af. Nellie West ontdekt dat Jimson helemaal niet door Hawkes is vermoord, maar zélf wel een bandiet heeft gedood, een valsspeler, wiens lijk zij aantreft in het verlaten mijndorp Chloride. De man lijkt tijdens het lezen van de krant door de dood overvallen. De enige uitweg is zich bij de cavalerie van Stuart te voegen. Dominee Verzicht blijkt bereid om te helpen. Samen met Moreton gaat hij, met de gewonde jongen in zijn armen, op zoek naar een dokter. In een restaurant worden ze aangesproken door een Franse dame, een kennis van Aubusson, die hun een sigaret aanbiedt. Prins gaat er niet op in. De politie krijgt bericht, dat het buisje in handen is van Sturrilow’s moordenaar, die tevens directeur is van een veteranenhospitaal. Jenny maakt kennis met het leven op zaal 14. Marion Cortlett, telg uit een oud doch achteruitgegaan geslacht, gaat uit rijden en verdwaalt. Langs een privélijn vraagt de minister-president om nadere gegevens. Op een film die in Amsterdam is opgenomen om de paniekstemming weer te geven en die in Londen wordt vertoond, ziet Valerie de vrouw met de elegante gang weer terug. Na drie jaar eenzaam wachten is zij erop uitgetrokken om haar geluk te vinden. Na een lange stilte valt er een schot. Als Serge, Moreton en Bancroft die avond op hun hotelkamer bijeen zitten, wordt Serge opgebeld door Horver, Sir Lawrence’s andere assistent, die óók al verliefd is op Valerie, met de boodschap dat Tabitha vergiftigd is. Yves en zijn vrouw worden prompt protestant. Beckwith ontvangt $ 20.000.– in contanten, doch verliest kort daarop zijn evenwicht en verdwijnt eveneens in de gloeiende massa...

#AnnoDeTwintigsteEeuw
#Categorie1NederlandseSchrijvers
#Lesniveau**3**

Jules Deelder
Lees voor 🔊
De mooiste verhalen uit Nederland en de wereld op je tablet, telefoon of notebook. Met dank aan de Nederlandse Taalunie.