BulkBoek BesteKorteVerhalen (dit is een pilot)
Belcampo
Lees voor 🔊
Verdiepingsvragen voor LEESCLUB en LITERATUURLES bij:

Belcampo
Bekentenis
(leesniveau **3**)

1. Wat is het thema van het verhaal?
2. Verklaar waarom de verteller regelmatig statige taal gebruikt.
3. Geef enkele voorbeelden van beeldspraak in het verhaal.
4. Geef enkele voorbeelden van verwijzingen naar de Bijbel en Bijbelse taal in het verhaal.
5. Geef enkele voorbeelden van kleine en grote wendingen in hetverhaal.
6. Leg de plot van het verhaal uit met een citaat uit de meer filosofische delen van het verhaal.
7. Bedenk twee alternatieve titels voor het verhaal. Eén titel die de inhoud van het verhaal al duidelijk aangeeft en één titel die te raden geeft.
8. Kun je spreken van een gelukkig einde? Motiveer je antwoord.
9. Zou het verhaal deel kunnen uitmaken van een roman? Motiveer je antwoord.
10. Beoordeel het verhaal in vijf steekwoorden.


De mooiste verhalen uit Nederland en de wereld op je tablet, telefoon of notebook. Met dank aan de Nederlandse Taalunie.