BulkBoek BesteKorteVerhalen (dit is een pilot)
Daan Heerma van Voss
Lees voor 🔊
Verdiepingsvragen voor LEESCLUB en LITERATUURLES bij:
Daan Heerma van Voss
Tarantuga

1. Wat kom je weten over het verleden van de hoofdpersoon?
2. Wat kom je te weten over het verleden van zijn geliefde?
3. In hoeverre zijn de hoofdpersoon en zijn geliefde round
characters? Motiveer je antwoord met voorbeelden.
4. Op welke manieren maakt de schrijver het verhaal heel
aanschouwelijk of beeldend?
5. In hoeverre is het verhaal filmisch? Motiveer je antwoord met
voorbeelden.
6. Op welke manieren creëert de schrijver spanning? Geef de beste
voorbeelden.
7. wat komt de moeder van de hoofdpersoon wel en niet te weten
in het gesprek met haar zoon?
8. Beoordeel de titel. Motiveer je antwoord.
9. Welke suggesties geeft de schrijver tot slot van het verhaal over
hoe het zal aflopen?
10. Welk deel aan het verhaal spreekt je het meest aan? Geef
voorbeelden en licht toe wat je aanspreekt.

Open einde
Voeg nog twee á drie alinea’s aan het slot van het verhaal toe.
De mooiste verhalen uit Nederland en de wereld op je tablet, telefoon of notebook. Met dank aan de Nederlandse Taalunie.