BulkBoek BesteKorteVerhalen (dit is een pilot)
Remco Campert
Lees voor 🔊
Verdiepingsvragen voor LEESCLUB en LITERATUURLES bij:

Remco Campert
De jongen met het mes
(leesniveau *2***)

1. Wat is het thema van het verhaal?
2. De eerste alinea heeft kenmerken van proza en poëzie. Noem
enkele kenmerken van proza en poëzie die je herkent.
3. Typeer de schrijfstijl van de rest van het verhaal.
4. Wat kom je te weten over de omgeving?
5. In welke tijd speelt het verhaal? Motiveer je antwoord met
aanwijzingen uit het verhaal.
6. Het verhaal kent veel herhaling in de dialoog en de beschrijving.
Verklaar waarom.
7. Typeer de belangrijke personages.
8. Beschrijf kort de plot van het verhaal.
9. Beoordeel de titel. Onderbouw je mening goed.
10. Als het verhaal deel zou uitmaken van een roman, waar zou
die dan over kunnen gaan? Beschrijf het thema van die roman in
enkele zinnen.

De mooiste verhalen uit Nederland en de wereld op je tablet, telefoon of notebook. Met dank aan de Nederlandse Taalunie.