BulkBoek BesteKorteVerhalen (dit is een pilot)
Sanneke van Hassel
Lees voor 🔊
Verdiepingsvragen voor LEESCLUB en LITERATUURLES bij:

Sanneke van Hassel
Het is muis
(leesniveau **3**)

1. Waar speelt het verhaal zich af?
2. Wat zijn de eerste aanwijzingen waardoor je dat weet?
3. In hoeverre beoordeelt de verteller de omgeving? Licht je
antwoord toe.
4. Wie speelt of spelen de hoofdrol in het verhaal?
5. Welke rol spelen humor en ironie in het verhaal?
6. Wat kom je te weten over de verteller?
7. Waarom laat de verteller Feetje verdwijnen?
8. Leg de titel van het verhaal uit.
9. Bedenk twee alternatieve titels voor het verhaal. Eén titel die de
inhoud van het verhaal al duidelijk aangeeft en één titel die te
raden geeft.
10. Beoordeel het verhaal in vijf steekwoorden.
De mooiste verhalen uit Nederland en de wereld op je tablet, telefoon of notebook. Met dank aan de Nederlandse Taalunie.